"Rigdom" ........


"MOTTO":

Et motto er et ordsprog - valgsprog - et slags "digt", hvor man med korte ord udtrykker noget, der skal huskes:

TÆNK SUPERTANKER OG VÆR RIG!

Her får du forklaringen på ovenstående motto:  

HVORFOR ORDET:

TÆNK?

"TANKER ER TOLDFRIE"...

Du kender sikkert ovenstående gamle udtryk, hvormed man mente, at "du kan tænke, hvad du vil - det sker der IKKE noget ved".
Sådan er det IKKE!


ALT i dit liv begynder med DIN tanke.
Det du tænker og føler SKABER dit liv.

Hvis du tænker POSITIVE tanker - skaber du dit POSITIVE LIV.
Hvis du tænker NEGTATIVE tanker - skaber du dit NEGATIVE liv. Begge dele er lige skabende for dit liv. Det ER "tanken der tæller".

DERFOR ER TANKER IKKE TOLDFRIE!

DERFOR ORDET: TÆNK.HVORFOR VÆLGE ordet 
SUPERTANKER?

DIT LIV ER DIT VALG.
Du kan vælge at tænke BESVÆRLIGHEDS TANKER = negative tankeenergier, der skaber et besværligt liv for dig. ELLER: Du kan også vælge at tænke SUPERTANKER = det, der er dine HØJESTE POSITVE OG KÆRLIGE TANKER - FØLELSESENERGIER.

DU KAN VÆLGE ENTEN ELLER...

DERFOR ORDET:

"SUPERTANKER" 

HVORFOR ORDET:

VÆR?

AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE...

Du kender udtrykket - og det er jo DET, der ER så vigtigt.: at VÆRE i NUET! At være i NUET er at være I LIVET. Din VÆREN kan være enten ubevidst eller bevidst. Her menes at være BEVIDST I NUET. Du kan komme ud i negative situationer i nuet, der gør dig handlingslammet. I SUPERTANKERNES UNIVERS vil enhver given situation altid motivere dig til POSITIV HANDLING...

VÆR POSITIV BEVIDST I NUET..

DERFOR ORDET:

"VÆR"HVORFOR ORDET: RIG?

HVAD ER RIGDOM?

Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad "rigdom" ER.
I SUPERTANKERNES UNIVERS betyder rigdom: "DINE HØJESTE TANKE FØLELSES ENERGIER".

Du tænker måske PENGE, i det øjeblik du læser ordet RIG? Jamen det er jo OGSÅ en form for rigdom, der både er nødvendig og god at have. Skab alle de penge du vil. Men indse at "Penge er ikke noget, du ER - det er noget, du HAR." Din rigdom ligger ikke UDEN for dig - den ligger INDEN i dig. Din HØJESTE rigdom er dit liv, hvor du år efter år skaber rige tanker - følelser og dermed bliver ÅR - RIG.

RIG på sundhed - kærlighed - frihed - lykkefølelsen i NUET - penge - materielle ting. RIG i nuets væren i dine HØJESTE TANKE - FØLELSES ENERGIER = ÅR RIG.

DET ER RIGDOM!

DERFOR ORDET:

"RIG"

 

DU SKABER DET, DINE
TANKER ER. DERFOR:

"TÆNK SUPERTANKER
..OG VÆR RIG". 

Intet er for godt til at være sandt. Intet er for godt til at kunne ske.
Dine ubegrænsede muligheder: SUPERSINDET!

 

 

SUPERTANKER 

Dine højeste
tanker - følelses-
energier..