Virksomhedskurser 

      ET KURSUS i

I VIRKSOMHEDEN
Den geniale virksomheds direkte genvej til bevidst målskabelse.

Supertanker skaber "Virksomhed i Virksomheden".  
Kurserne afholdes over hele Danmark

 

Til VIRKSOMHEDER: ET KURSUS I SUPERTANKER.

Kurser I huset - kurser UD af huset... der hvor det passer jer bedst!

NY MEDARBEJDER ENERGI = NYE POSITIVE VIRKSOMHEDS RESULTATER.

Kontakt mig nu - og få et SUPER tilbud...Interne virksomheds kurser

For virksomheder i eget internt regi: Kommuner, foreninger, forretninger, for ALLE hvor samarbejdet har succes som fælles mål.

Kursus i dynamisk personlig positiv energi

"Skab succes gennem SUPERTANKER: Bevidst "tanke-følelses" + energier - investering i virksomhedens største aktiv: "MED- arbejderne"!

Brug menneskets GENI - Skab VIRKSOMHEDS +ENERGI...

Virksomhedens største aktiv = aktive dynamiske medarbejdere

Vi bygger kontorhuse, fabrikker, forretninger etc. med det mål at frembringe målsatte resultater. De eneste der kan sikre, at de målsatte resultater opnås, er "MED arbejderne".  Medarbejdernes succesenergi = virksomhedens succes. En positiv superinvestering i det enkelte menneskesind = en positiv super investering i hele virksomhedens dynamik. Når den enkelte medarbejder tænker SUPERTANKER - så tænker HELE VIRKSOMHEDEN SUPERTANKER - og så går det SUPER - for det er SUPER SYNERGIEFFEKT!

Universelt kursus: Ubegrænsede muligheder

Hver eneste ene medarbejder indeholder ubegrænsede muligheder for opnåelser, og det er disse muligheder kurset lukker op for, til glæde for både medarbejder og virksomhed. Kurset ER universelt og er som sådan til gavn i en hvilken som helst virksomhed, uanset hvad denne måtte beskæftige sig med. Og samtidig for det enkelte menneskes berøringsflade med alle andre ud over virksomheden.

Den enkelte virksomheds kultur

SUPER-kursets universelt korrekte grundlag ligger fast. Ud over det bliver kurset naturligt tilpasset den enkelte virksomheds kultur og behov. Er der specielle ting, du/I ønsker at sætte fokus på, så får jeg det at vide, og i harmoni vil disse ting indgå som en naturlig del af kurset. 

SUPER-KURSERNE er "både og" ...
... ikke "enten eller."

Da enhver opnåelse, både på job og i privatlivet, skabes AF den enkelte, så ligger det i kursets natur, at det motiverer til de bedste opnåelser både til job/virksomhed OG til det private liv. En positiv sammensætning af job/privatliv. God idé - ikke sandt? 

Udbyttet af investeringen i SUPER-kurset

Kurset vil give: Positive dynamiske medarbejdere. Arbejdslyst. Fremme det konstruktive samarbejde. Åbne for den enorme dynamiske superressource, der ligger i hver medarbejder, og derigennem skabe positiv synergieffekt.

Praktiske oplysninger:

For hvem kan kurserne afholdes?
For ALLE - uanset køn, trosretning, politisk overbevisning, status etc. Du kan også vælge at lade en enkelt medarbejder deltage på et åbent kursus og dermed få information om kurset.

Hvem afholder kurset?
Finn. Se flere oplysninger på siden "Finns Univers".

Hvor kan kurserne afholdes?
Kurserne kan afholdes alle steder. Jeg medbringer selv alt AV udstyr.
(Kurset kan også afholdes hos mig privat, max. 17 personer.)

Antal deltagere?
Vi er min. 1 :-) - intet maksimum!

Kursus varighed:
Helt efter hvad målet er.

Hvordan er energien?
Kurset foregår i en let atmosfære, med plads til smilet dagen igennem og stor energisubstans. Det er seminar-kurser så alle spørgsmål er velkomne.

Dato-ønske.
At få mange forskellige ønskedatoer til at passe sammen er en spændende positiv opgave her. Lad mig venligst høre, hvad det er jeres virksomhed vil - hvornår...

Skræddersyning.
Kurserne kan tilpasses specielle mål, hvis vi er i overensstemmelse om målene. Giv mig målene, og jeg skræddersyr et kursus, som mål angivet.

Kursusmaterialer.
Efter kurset udleveres udførlige dynamiske kursusmaterialer. De motiverende kursusmaterialer er specielt designet af mig på en sådan måde, at deltagerne med dem vedvarende sikrer sig opnåelsen af de satte mål. De skaber en stor synergieffekt i virksomheden!

Honorar.
Lad mig venligst høre hvem, hvad, hvor, hvor længe og hvor mange, og jeg giver dig en oversigt over mulighederne. Venligst kontakt mig.

PS. Nogle af de steder hvor kurset er afholdt en, to eller maaange gange, kan du se på siden "kurser afholdt for"

VIRKER KURSERNE I VIRKSOMHEDEN? SE HER...

Investering i helhedens største aktiv: Det enkelte menneske.
"At skabe motivation til forandringer i det enkelte menneskes tænkemåde garanterer varige grundlæggende, værdifulde forandringer for helheden."

Hvad vil det betyde for medarbejderne og dermed virksomheden at der kommer en super positiv ENERGI... i den daglige dag - alle udfordringer til trods ?

Forståelsen muliggør opnåelsen.
Handlingen skaber forvandlingen...     

                                                     

 

Det er lysten
der driver værkev

VIRKSOMHEDER:

Kurser afholdt for:

Lexmark

Nationalmuseet

Novo Nordisk

Odense Stålskibsværft

... se flere


Virksomhedsenergi

 

 

Virker kurserne - hvorfor og hvordan?

Læs udtalelser fra kursusdeltagere på siden
"Virker kurserne"
Klik her.