Kursernes Mål & Metode

Enkelt og let: Du har noget, du vil skabe = dit mål. 
Du må have en måde at skabe det på = din metode.

Mål: Din Supersucces


Hvad er DINE mål i DIT liv?

De mål, du vil betragte som DIN supersucces? Det kunne måske være...
Jeg lever i kær - lighed?
Jeg har et supersundt helbred?
Jeg har fred i mit sind?
Jeg lever i frihed?
Jeg lever lykkelig og glad?
Jeg udvikler min personlige positivitet?
Jeg skaber de mål, jeg vælger?
Jeg er en god mor, far, ven, kollega? 
Jeg lever med kærlighed til mig selv og min næste?
Jeg har meget energi?
Jeg har succes på mit job?
Jeg har selvværd og selvtillid?
Jeg har de penge, jeg vil have?
Jeg lever ubekymret?
Jeg er et handlingens menneske?

... hvad kunne DU tilføje som værende "din SUPER succes"?
 
Metode?
Hvordan gør DU, når du vil skabe dine mål? Har du en metode? Her er en klar, let og enkel metode til at lære at skabe dine mål:

         Et kursus i

 

Din direkte genvej til bevidst målskabelse. 
"Succes kommer ikke af tilfældigheder, men skabes gennem mål og metode".

Kursus i Universel Dynamisk Personlig Positiv Udvikling. 
"Skab DIN succes gennem SUPERTANKER: Bevidst positive "tanke-følelses-energier"
Invester i dit største aktiv: dig selv". Brug dit GENI: Skab positiv ENERGI!

Succesudvikling
Supertanker-Kurser... klargør og udvikler individets egne egenskaber og visdom.
Erhvervslivet har optimeret maskiner mm. - her er det mennesket - dig SELV - du udvikler. Vores samfund er målrettet mod succes. Nogle sætter fællesskab op i modsætning til individualitet, men de er ikke modstandere - tværtimod - de er sammenhængende i successkabelsen. Helheden består af de enkelte enheder. Det enkelte individ. Når individet er "bedst muligt", er helheden "bedst mulig". Det gælder for familien - på arbejdspladsen - i kommunen - for vores samfund. Du kan ikke skille individet fra helheden - vel?

Kursets mål er DIN UNIVERSELLE SUPERSUCCES:
"Skabelsen af dine bevidste valgte mål, så resultatet er VIND = VIND for alle parter".
Det er helt grundlæggende for skabelsen af både din ydre og din indre succes, at de berørte parter i det, du skaber, er ligeværdigt tilgodeset.  Hvad synes du om denne grundlæggende indstilling? Er vi i harmoni?


Hvad vil det betyde for DIG .... at du får nye bevidstheds metoder til at skabe dit liv, som DU vil det skal være ?

Forståelsen muliggør opnåelsen.
Handlingen skaber forvandlingen...