Kursusoplysninger: 

            Et kursus i

Geniets direkte genvej til bevidst målskabelse.

Her har du nogle oplysninger om hvorfor og hvordan kurserne afholdes: 
Alle kurserne afholdes af Finn ..se nærmere på forsiden "Finns Univers."

 

DYNAMISK SUPER ENERGI.
IDEEN: Du HAR DYNAMISK ENERGI - inden i dig. Målet med kurset er, at DU bliver HELT BEVIDST om hvorfor du HAR det - og HVORDAN du BRUGER DET BEVIDST.  

"At skabe motivation til forandringer i din tænkemåde garanterer dig varige grundlæggende værdifulde forandringer i dit liv".

Det enestående ved dig er, at du SELV kan revolutionere dit liv gennem den måde, du VÆLGER tænke på. Det er dit guddommelige sande geni.

SEMINAR KURSUS.
Et kursus i SUPERTANKER er et seminar kursus. Du kan deltage på kurset uden at sige noget - eller du frit give udtryk for din stillingtagen til det, du hører og lærer på kurset. Det er dit eget frie valg. Kursusdeltagelse kræver ingen forkundskaber, du skal blot møde med dit åbne sind. Så får du nemlig det fulde udbytte af din tid, og din investering. 

 

KURSUS MATERIALER. 
Efter kurset får du udleveret udførlige kursusmaterialer. De motiverende kursusmaterialer er specielt designet af mig på en sådan måde, at du med dem vedvarende sikrer dig opnåelsen af de mål, du sætter dig i livet.

 

ET KURSUS I SUPERTANKER er "MÅL & METODE"
"Succes kommer ikke af tilfældigheder, men skabes gennem mål og metode".
  Dit største aktiv er dig selv. SUPERTANKER er grundlæggende universelle kurser for ALLE.  En let overskuelig og brugbar metode, der sikrer dig, at du når det, du vil. Lær at styre dit største aktiv: dig selv. Lær metoden: at ændre dine tanker fra at være problemorienteret til at være bevidst skabende målorienteret.  

 

UBEGRÆNSET MULIGHEDER
FOR AFHOLDELSE AF ET KURSUS I SUPERTANKER!

ET KURSUS I SUPERTANKER
er universelt - dermed ubegrænset - og kan som sådan indgå i et hvilket som helst emne og i enhver situation - et hvilket som helst sted! Grundlaget i kurset sikrer dette.

 

Hvis du ikke har deltaget på et af mine kurser før..
Du er måske lidt i tvivl - er SUPERTANKER noget for DIG? Det kan jeg godt forstå :0) Ring til mig, eller send en mail - stil de spørgsmål du måtte ønske, og jeg skal svare dig bedst muligt, du er velkommen. Du kan også spørge andre, der har deltaget på et kursus!

Hvis du HAR deltaget på kurset før.. 
Du VED hvordan kurset ER. Kurset er "levende". Konstant NYE IDEER som sammensat med de evigt gældende universelle sandheder der er grundlæggende for opnåelsen af dine mål. En fornyet deltagelse på kurset vil derfor altid give dig fornyede muligheder, fornyet indsigt, fornyede energier.

Har du et mål, du gerne vil sætte fokus på?
Har du et problem med det? Privat eller i virksomhedsregi?  Giv mig "målet", og jeg skal give dig min idé om "metoden".

 

Hvem har delaget på ET KURSUS I SUPERTANKER?
Langt over 100.000 har været med på kurset igennem snart 25 år.
Se siden"Kursusdeltagere".Kender du evt. nogle af de i oversigten værende, så kan du jo prøve at spørge dem om kurset, jeg er sikker på, at de gerne giver dig de oplysninger, du ønsker.

 

SUPERTANKER er " Entertainment" med STOR substans."
Jeg tør love, at timerne bliver IKKE kedelige :0). Timer for FULD udblæsning - positiv energi - handlekraft - dynamiske SUPERVÆRKTØJER til BEVIDST SUCCESSKABELSE. Latter - smil - samhørighed - OG - " Stilhed" - visdom og tanker til eftertænksomhed .. samt de udførlige kursusmaterialer gør, at du har let ved at huske og bruge "værktøjerne". Begejstring og vindermentalitet med "højt humør", vel at mærke med STOR substans - ellers står udbyttet ikke mål med investeringen! Når timerne er investeret, er resultatet skabt: Livsvarigt udbytte

 

Kurserne handler om dig. Kurserne ER dig.
Kurset = dine ubegrænsede positive muligheder. Du skabte ikke dig selv, men du skaber dit eget liv. Du er universets mest geniale energi, for du er "skabende energi", og kursets mål er at disse skabende vibrationer, som du ER, bliver SÅ energifyldte - SÅ "magnetiske" - SÅ tiltrækkende, at du skaber det liv DU vil leve.

 

Visse ting må opleves...
Du kan fortæller om et musikstykke.. men oplevelsen... FØLELSEN.... ?
Du kan ikke "læse" dig til kursets super energi!
Den super energi skabes på kurset, i NUET mellem dig og mig.

Ser DU IDEEN? - så bestil eller tilmeld dig et kursus...
... og du ER i gang med at skabe dig en fremtid, der ellers ikke vil ske.  

 

  Den eneste chance du HAR... er den du TA'R :0)

 Hvad vil det betyde for DIG .... at du bevidst lærer at ændre negative tanker til positive tanker - og dermed følelser og handlinger = Positive resultater ?

Forståelsen muliggør opnåelsen.
              Handlingen skaber forvandlingen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den eneste chance
du har, er den
du ta'r.


 

 

 

 

 

 

 

SUPERENERGI I
VIRKSOMHEDER:

 

Kurser afholdt for:

Center for virksomhedsudvikling

Color Foto

Central Sygehuset
Nykøbing Falster

Chefsekretærerne
i Danmark

... se flere


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virker kurserne - hvorfor og hvordan? 

 


Læs udtalelser fra kursusdeltagere på siden
"Virker kurserne"
Klik her.