COACHINGNOW - DOITNOW 

 

COACHING I SUPERTANKER

Geniets direkte genvej til bevidst målskabelse

Privat Personlig Positiv Udvikling.
Mentor Motivation til skabelse af dine egne dynamiske Universelle SUPERTANKER.

 

 

Intet er for godt til at være sandt..

Intet er for godt til at kunne ske.
Alt er muligt for SUPERSINDET.

 

 

Din tid er dit livs råmateriale!

Når din tid er brugt så er den BRUGT, du får aldrig den tid tilbage. HUSK DET!
Du kan dele din tid ind i tre tidsrammer: Fortid, nutid, fremtid.

 

Fortiden

Gennem det liv, du har levet indtil nu, har du skabt dig, som den person, du ER nu, gennem de mentale programmer dit sind består af. Dine programmeringer: Positive eller negative.

 

Nutid:

Er dit liv, som DU vil have, det skal være NU? Hvis ikke, så ændrer du dit liv ved, at DU ændrer dine tanker. NYE tanker = NYE handling = NYT LIV.

 

Din fremtid

"Hvad der ligger bag dig og foran dig, er intet mod det, der ligger inden i dig".
Din fremtid ligger INDEN i dig! Lær at skabe den målrettet gennem bevidste SUPERTANKER.

 

Din udsættelse?

Mange danskere MÅ være direkte efterkommere af "Valdemar Atterdag". De udsætter og udsætter: i morgen er der jo atter en dag, så "på mandag" - altså næste mandag - SÅ vil jeg ... og sådan lever de dag efter uge efter år. Der sker INTET. JO... livet går, men uden den ønskede livskvalitet. Hvis denne "atterdags-vane" også er DIN - så vælg en anden vane NU.

 

 

Dit liv er DIT valg!

Forskellen på, om du når dit mål eller ej, ligger ikke i din kunnen eller dine færdigheder, men i din målrettede mentale positive indstilling. 88 % af din succes skabes af din mentale indstilling, 12 % af din kunnen og færdigheder. Vil du ændre noget i DIT liv? Mener du, at du kan blive bedre mentalt? Hvis JA - hvad vælger du så at gøre nu?

 

HANDLING:

NUET LIGE NU... Din unikke mulighed: Starten på et nyt liv.
Her har du "den ALT afgørende SUPER-ENERGI-SÆTNING"... til dit livs SKABELSE.
Den kan vendes på to måder, og de skaber hver for sig to HELT forskellige livskvaliteter for DIG: DIN indstilling til DIT liv vil afgøre HVORDAN du vælger at vende den:


Ventesalen... i morgen er der jo ATTER en dag...


VÆLG dit MÅL - kend din METODE: COACHINGNOW - DOITNOW. STARTEN PÅ ET NYT LIV

 

 

Hvis du ikke er en del af løsningen, er du en del af problemet

Få opladet/genopladet dine "magnetiske doitnow vibrationer ". COACHINGNOW er altid NYT, for grundlaget er det ubegrænsede. Vil du have NYE resultater, NYE oplevelse, så må du gøre noget NYT! Har du læst de foregående sider, har du set disse sætninger:

Forståelsen muliggør opnåelsen. Handlingen skaber forvandlingen...

 

 

...og du får den vendt rigtigt når vi mødes : 0)

 

 

 

 

 

 

 

AL videns og kunnens eneste mål er at blive omsat til HANDLING.


 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVAT PERSONLIG
POSITIV UDVIKLING

COACHINGNOW
Du udvikler din
dynamiske evne til
HANDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virker Coachingnow – hvorfor og hvordan?
Læs udtalelser fra klienter på siden
”Virker Coachingnow”
Klik her.